BOF: ook voor aandelen in vastgoed-BV?

De belastingrechter heeft onlangs beslist dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet (BOF) ook kan worden toegepast bij de vererving van aandelen in een vastgoed-BV.

De belastingrechter stelde vast dat de vastgoedportefeuille om commerciële wijze werd geëxploiteerd, gericht op het behalen van winst. De werkzaamheden van de DGA en zijn zoon waren kwantitatief en kwalitatief van dien aard, dat er sprake was van meer dan normaal actief vermogensbeheer: er was geen sprake van beleggen, maar van ondernemen. Het Hof besliste dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet van toepassing was op de verkrijgen van de aandelen.

Komt u met uw vastgoed-BV ook in aanmerking voor de profijtelijke BOF?

Bron: http://www.belastingbelangen.nl opgenomen in BelastingBelangen EJ-tips 2014

Terugbelverzoek

Vul hier uw naam in alstublieft.
Ongeldige invoer.
Invalid Input